Telefon kontor: 613 13 000, faks: 613 13 001

Mail: traktor@ja-ma.no

  Daglig Leder og innehaver Administrative oppgaver Klargjøring og montering
  Halvard Jacobsen Leona Folde Kjetil Brenden
  900 34 250 905 85 653 917 53 007
  halvard@ja-ma.no leona@ja-ma.no